(302) 829-1437
แบบประเมินตนเอง210-573-7300
ข่าวสาร512-437-7299

(956) 650-1546

สาขาที่เชี่ยวชาญ จิตแพทย์ผู้ใหญ่
ตรวจทุกวันพฤหัสบดี
เวลา 17.00 น. - 20.00 น.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม


งานบรรยายและคอร์สอบรมดูทั้งหมด »

Social Skills Day Camp เสริมสร้างทักษะทางสังคมและอารมณ์

เริ่ม วันจันทร์ที่ 8 – วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

856-745-5824


เสริมพัฒนาการลูกน้อยด้วย SI (Sensory Integration) รุ่นที่ 2

เริ่ม 28 เมษายน - 9 มิถุนายน 2561 ทุกวันเสาร์ รวม 7 ครั้ง (รวม 21 ชั่วโมง)

(203) 751-8347


MANAROM CORPORATE SERVICE
HR Psychotest Service

บริการทดสอบจิตวิทยาเพื่อการบริหาร

การคัดเลือกพนักงานโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา โดยทีมจิตแพทย์และนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา และดูแลการใช้บริการ

MCA

แบบทดสอบความถนัดทางเชาวน์ปัญญา

7146529307

แบบทดสอบสมรรถภาพในการปฏิบัติงานพื้นฐาน

MPI

แบบทดสอบบุคลิกภาพ

(417) 307-4144

แบบทดสอบสมรรถนะทางด้านจิตใจ

บทความน่าสนใจดูทั้งหมด »

โรคกังวลต่อการเข้าสังคม
(Social Anxiety in Children & Adolescents)

กังวลต่อการเข้าสังคมหรือที่เคยเรียกว่าโรคกลัวสังคม (Social Phobia) พบเห็นได้บ่อยในเด็กและวัยรุ่น ซึ่งอาจทำ ให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองรู้สึกขัดอกขัดใจกับบุตรหลานของตน อย่างมากว่า “ไม่กล้าแสดงออก”...

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โรคไบโพลาร์ หรือ โรคอารมณ์สองขั้ว
(Bipolar disorder)

มีอาการผิดปกติที่สำคัญทางอารมณ์ 2 แบบ คือ ภาวะแมเนีย และภาวะซึมเศร้า จึงเคยถูกเรียกว่า Manic-depressive disorder ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ทั้ง 2 แบบนั้นรุนแรง ไม่ใช่อารมณ์ปกติ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนรบกวน...

8194843112

Manarom Channel

สารพันปัญหาการนอน
(Sleep-Wake Disorders)

โดย นพ. สุรชัย เกื้อศิริกุล


การบรรยายให้ความรู้เรื่องสารพันปัญหาการนอน Sleep-Wake Disordersเช่น ละเมอแชท หรือ Sleep Texting เป็นอาการที่ผู้คนในยุคสมัยนี้ประสบกันมากโดยมีสาเหตุมาจากการติดสมาร์ทโฟน ซึ่งถือเป็นพฤติกรรมที่อันตราย


(313) 802-4747
วารสารพลังใจดี(248) 914-5661
(816) 470-8031

ฉบับที่ 32 มกราคม-เมษายน 2561

จิตเวชเด็กสำคัญอย่างไร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับที่ 31 กันยายน-ธันวาคม 2560

อยากมีสุขภาพกายและใจต้องมีหลัก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

2138109238

ฉบับที่ 30 พฤษภาคม-สิงหาคม 2560

ป้าหมอ ลุงหมอ (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น) ช่วยหนูได้

drivebolt

3135862186

ฉบับที่ 29 มกราคม-เมษายน 2560

เรื่องสุขภาพใจต้องไปพบจิตแพทย์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม